L'Acustico risponde

9 Gennaio 2017

Nieuw Hoog Catharijne (NHC), Utrecht

9 Gennaio 2017

The Mall Atene, Grecia

9 Gennaio 2017

Si Mobil, Slovenia

9 Gennaio 2017

Backaldrin, Austria

9 Gennaio 2017

Borsa Valori, Bahrain

9 Gennaio 2017

Notartel, Roma

9 Gennaio 2017

FAI, Milano

9 Gennaio 2017

Voome, (MB)

9 Gennaio 2017

SI.GE.CO, Milano